You are here: HomeEindejaarsaktie 2018

Eindejaarsactie Unizo Erpe-Mere 2018


Algemeen Reglement

 

Art. 1

 

De Unizo Eindejaarsactie loopt van 1 december 2018 tot 31 december 2018.

Deze actie wordt georganiseerd door Unizo Erpe-Mere vzw.

De afdeling behoort tot de Unizo regio Dender.

De Unizo Eindejaarsactie Erpe-Mere is een organisatie in samenwerking met het gemeentebestuur van Erpe-Mere.

 

Art. 2

 

Iedere handelaar die een detailhandel heeft in Erpe-Mere mag deelnemen aan de Unizo Eindejaarsactie.

 

Art. 3

 

De basisprijs voor deelname aan de Eindejaarsactie bedraagt 125 btw incl. Deze som dient vóór 2 november 2018 overgeschreven te worden op het rekeningnummer van Unizo Erpe-Mere: BE44 9713 2071 7645.

 

Art. 4

 

Voor de basisprijs krijgt de deelnemende handelaar :

  • Blanco getrouwheidskaarten
  • Een stempel met een uniek nummer verbonden aan de handelszaak
  • Vermelding als deelnemer op de affiches en in het infoblad van Erpe-Mere
  • Opname van uw logo in de Unizo Eindejaarsbrochure 2018. De standaard-inlassing is 6 cm op 6 cm. De zilver- en goudsponsors hebben recht op een grotere inlassing.
  • De deur aan deur bedeling in Erpe-Mere gebeurt begin december.
  • Gratis naar de Nieuwjaarshappening op donderdag 17 januari 2019.

 

Art. 5

 

De getrouwheidskaarten worden door de deelnemende handelaar aan zijn klanten geschonken bij hun aankopen tijdens de actiemaand. De handelaar kan vrij beslissen in verhouding tot zijn omzet en marge om meer getrouwheidskaarten te geven per aankoop.

Getrouwheidskaarten zijn pas geldig, als er 4 verschillende stempels van deelnemende handelaars opstaan.

Getrouwheidskaarten met meerdere stempels van eenzelfde handelaar zijn ongeldig.

 

Art. 6

 

Extra blanco getrouwheidskaarten kan u afhalen bij Wim Optiek, Bosstraat 11 te Mere. Of bel naar Marie-Jeanne  0496 600 604 of  Franky  0475 255 256 .

                       

Art. 7

 

De prijzenpot bestaat uit 52 pakketten met waardebonnen. De 12 hoofdprijzen zijn geschonken door 12 goudsponsors. Deze hebben allen een minimale winkelwaarde van € 500. Er zijn ook 10 zilverpakketten met minimaal € 100 waardebonnen, en 30 bronspakketten met een waarde van minimaal € 50.  

De winnaar kan zijn waardebon enkel inruilen bij de op de bon vermelde handelszaak. Er wordt in geen geval geld terugbetaald op deze waardebonnen.

 

Er zijn twee soorten waardebonnen:

  • Enerzijds zijn er waardebonnen die door Unizo Erpe-Mere worden toegevoegd. Deze bonnen zijn inwisselbaar bij alle handelaars die deelnamen aan de Unizo Eindjeaarsactie 2018. Deze bonnen worden door Unizo Erpe-Mere vzw aan de handelaar volledig terugbetaald.

·         Anderzijds zijn er de waardebonnen of geschenkcheques toegevoegd door  deelnemende handelszaken. Deze worden vóór 11 januari 2019 bezorgd aan één van de bestuursleden van Unizo Erpe-Mere.  Deze bonnen worden niet terugbetaald door Unizo Erpe-Mere vzw, maar blijven ten laste van de deelnemende handelaar. De deelnemende handelaar kan een voorwaarde stellen tot de opname van deze waardebonnen.

 

Alle waardebonnen blijven slechts geldig tot de erop vermelde vervaldatum.

 

 

Art. 8

 

Alle uitgebrachte getrouwheidskaarten dienen in de groene verzamelboxen gestopt te worden. De klant voorziet zijn stempelkaarten vooraf van zijn naam en telefoonnummer. De groene verzamelboxen staan bij alle  deelnemende handelaars en in de inkomsthal van de bibliotheek in het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg te Erpe-Mere.

De correct ingevulde getrouwheidskaarten kunnen tot donderdag 11 januari 2019 bij de deelnemende handelaars in hun groene verzamelboxen gedeponeerd worden.  

In de verzamelbox aan de gemeentelijke bibliotheek kan men de kaarten nog deponeren tot donderdag 17 januari 2019, uiterlijk tot 18 uur.

 

Art. 9

 

De trekking van de hoofdprijzen en pakketten met waardebonnen vindt plaats in de raadzaal van het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere.

Deze trekking gaat door op donderdag 17 januari 2019 vanaf 19u30.

De twaalf goudpakketten worden getrokken om 20u30. 

 

Bij de trekking zal het bestuur van Unizo Erpe-Mere, een afvaardiging van Unizo nationaal en het gemeentebestuur aanwezig zijn. Iedere deelnemer mag vrij deze trekking bijwonen.

 

Voor de hoofdprijzen zal er ook een reservenummer getrokken worden. Ingeval deze niet zou afleverbaar zijn aan de winnende persoon, of aan zijn rechthebbende, kan de reservewinnaar zijn prijs, ten vroegste vanaf 1 april 2019 opvragen.

 

Art. 10

 

Voor vragen en extra informatie rond de eindejaarsactie kan men zich richten tot het bestuur van Unizo-Erpe-Mere.

Het staat het bestuur vrij om te zorgen voor de meest haalbare oplossing in geval van onvoorziene problemen.

 

Art. 11

 

De geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van gerechtelijk het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde. Op deze overeenkomst is het Belgische (handels)recht van toepassing.

 

De deelnemende handelaars en klanten kunnen zich aanmelden via de website www.unizo-erpe-mere.be en of bij onderstaande bestuursleden :

 

Franky Van Hee            voorzitter          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                0475 255 256    

Marie-Jeanne Verleyen             ondervoorzitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                0496 600 604

Wim Adriaenssens          secretaris        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        053 836 940

 

Wouter Weymans         bestuurslid                Caroline Fant                bestuurslid    

Anique Noël                 bestuurslid                Frans De Wolf              bestuurslid

Gert Van Cauter            bestuurslid                Stijn De Vidts                bestuurslid

Pascal Van der Haegen   bestuurslid               Karine Schotte              bestuurslid